HJEM 
RETROBAND 
JUKEBOKS 
PLEKTERFESTEN 2013 
PLEKTERFESTEN 2011 
PLEKTERFESTEN 2007 
GO GAMMEL NORSK 
TAPT OG FUNNET 
DIVERSE 
STUDIO OG BOOKING 
PLAKATER 
TROMMER 
BØKER 
KONTAKT 
DESIGN: DATASENTRET.COM

GO GAMMEL NORSK

 

Her vil vi presentere endel norskproduserte gitarer og forsterkere.

 

Under og like etter den siste verdenskrig, ble det innført import-forbud
bla. av gitarer. Albin Hagström og Hagstrøm-fabrikken i Älvdalen
i Sverige, startet da opp en norsk Hagstöm-fabrikk på Ammerud utenfor Oslo, dette for å omgå de norske importreglene.
Den norske Hagström-fabrikken produserte tilsammen over 60.000
instrumenter mellom 1947 og 1961/62.
Altså en betydelig produksjon for det norske markedet.

Send oss gjerne en mail hvis du har eller kjenner til noen som har norskprodusert gitar eller forsterker.Gitarer


                                                      Foto: Marvid Nilsen

En Leif Hansson mod.20 fra 1963.
Antagelig produsert i Oslo-området.
Eier Marvid Nilsen / Plekterfesten.no

 

                                                                    Foto: Marvid Nilsen

Dette er en label fra en Leiv Hansson-gitar, mod. nr.20,
antagelig produsert i 1963.-------------------------------
                                                  Foto: Marvid Nilsen

En Hagström mod.16 fra ca.1955.
Den kostet ca. 160,- i sin tid.
Produsert på den norske Hagström-fabrikken på Ammerud utenfor Oslo.
Eier Marvid Nilsen / Plekterfesten.no


 

                                          Foto: Marvid Nilsen

En label fra Hagstöm nr.16 ca. fra 1955. Nr.34201.

                                          Foto: Marvid Nilsen

En Hagström mod.15 fra ca 1953.
Den kostet ca. 180,- kroner i sin tid.
Produsert på den norske Hagstömfabrikken på Ammerud utenfor Oslo.
Eier Marvid Nilsen / Plekterfesten.no
                                            Foto: Marvid Nilsen

En label fra en Hagstöm mod.15 produsert i ca. 1953. Nr.23924. 

                                                           Foto: Marvid Nilsen

En Hagström Orkester fra 1951.
Dette er en flott gitar produsert på den norske Hagström-fabrikken på 
Ammerud utenfor Oslo.
Den koste ca. 4-500,- kroner i sin tid.
Eier Marvid Nilsen / Plekterfesten.no


 


                                                 Foto: Marvid Nilsen

En label fra en Hagström Orkester-gitar, nr.15785.

                                                            Foto: Marvid Nilsen
Hagström Primo.
Eier Marvid Nilsen / Plekterfesten.no


 

En flott Hagstrøm Orkestra med serienr. 35 603.
Eier er Odd Ivar Fossum.
Denne gitaren ble nok produsert første halvdel av -50 tallet 
på den norske Hagström-fabrikken på 
Ammerud utenfor Oslo.


--------------------------------------------

 

                                                      Foto: Marvid Nilsen

Skau I

En Skau nr.9225 fra først på -60tallet.
Antagelig produsert hos Hasle og Heder på Sørum.
Eier Marvid Nilsen / Plekterfesten.no

                                                                          Foto: Marvid Nilsen

Serienr. fra en Skau-gitar., nr. 9225.                                                                         Foto: Marvid Nilsen

Logo fra samme gitar.

 

 

 

Skau II

Dette er en flott Skau-gitar kjøpt på begynnelsen av -50 tallet.
Eier er Ole Karstein Hagen.
Den har vært i familien eie hele tiden.
Se trykk inn i gitaren på bilde under.


 


 


Her står det trykt:
Johansen & Kristiansen
Strengeinstrumentverksted

FREDRIKSTAD
70

Skau-gitaren ble produsert av Hansen & Christiansen Strengeinstrumentfabrikk i Fredrikstad til å begynne med.
Produksjonen ble senere flyttet til Oddvar Hasle og Alf Heder i Sørum.

 

 Skau III
En flott Skau-gitar "Orkester/Jazz-model".

Eier Jørgen Asbjørn Nergård
Denne gitaren arvet han etter sin farmor,
 dvs. det var hennes mann som eide den.

 

 Skau-gitar nr. 3154

 

----------------------------------------------------

 

 

 

Et skikkelig fint eksemplar av en gitar produsert i Østbu Gitarfabrikk 2432 Slettås.


 

 

Label fra Østbu-gitaren.
Type 7. Nr. 10.177


                                                        Foto: Marvid Nilsen


"Ellevset-gitaren", produsert av Johannes Ellevset fra Surnadal.
Ungkaren Johannes Elveset, født 10/9-1900, hadde et eget verksted
på "Gjelhaugen, Eidet". Der produserte han gitarer og sparkstøttinger.
Verktøyet måtte han lage selv, da det var lite av slikt spesialverktøy
i handelen på den tiden. Verktøyet som Johannes Ellevset brukte,
 er utstilt på Åsen Museum i Surnadal.
Fram til han døde, 10/9-1975 (altså nøyaktig 75 år),
produserte han over 500 gitarer.
Finishen utviklet han mer og mer etterhvert som han
produserte flere gitarer.

 

                                          Foto: Marvid Nilsen

" Ellveset-gitaren " ble etterhvert solgt rundt om i hele landet.
Han reklamerte ikke så mye, men satte inn noen annonser
i Aftenposten, Møre Dagblad (Høyre-avis fra Kristiansund) og
Romsdalsposten.
Tilslutt et sitat fra Hans Hyldbakk's "Heimar i Surnadal", bind 2:
"Johannes Olson (Ellevset) tok over heimen etter foreldra sin.
Etter at mora døde har han budd her åleine. Johannes har vorte kjend som ein overlag finhendt guitarmakar. Han prøvde seg fram på eiga hand og tok til å laga guitarar, som har vorte meir og meir etterspurde".

Takk til Ola Grytskog, nevøen til Johannes, som eier denne gitaren fra en tidlig produksjonen.

 

 

Ellevset-gitar I
Denne gitaren er litt modifisert. Strengfestet er skiftet,
 og det har vært montèrt en mikrofon på denne gitaren en gang. Denne er nå tatt bort, og erstattet med en "bot".
Eier er Ola Skei, tidligere bosatt i Surnadal, nå i Trondheim.


 Ellevset-gitar II
Denne gitaren er nesten orginal,
 Stemmeskruene var utslitt og er skiftet.

Eier er Olav Vikan.


Et bilde av "labelen" inni gitaren. Den er merket med 538.
Kan denne gitaren være laget så tidlig som i (19)38?


 


 Denne stolen/strengfeste tyder på at gitaren er
satt opp med stålstrenger.


  

 
Ellevset-gitar III.

En litt slitt gitar, men låter fortsatt bra.
Stemmeskruene var dessverre utslitt,
 så eieren har skiftet dem ut.
Denne gitaren er merket med 357.
Vi kjenner ikke til måten gitarene var merket på, men en teori
er Nr.3 produsert i (19)57 
Eier er Jan A Johnsen.

 

Les mer om norske gitarer på: Norskegitarer.no
Forsterkere.

                                                                      Foto: Marvid Nilsen

Skau TGF 10.
Eier Marvid Nilsen / Plekterfesten.no                                                                         Foto: Marvid Nilsen

Stentor 30WG.
Eier Marvid Nilsen / Plekterfesten.no